Välkommen till kreativt dialogmöte om socialt hållbar bostadspolitik på Orionteatern

Förnamn:

Efternamn:

Organisation:

E-post:

Telefon:

Lunch:
Ja
Nej

Särskilda kostönskemål
(lunchen är lakto-ovo-vegetarisk):

Jag representerar:

Om du svarade "Annat" ovan:

Är det någon särskild organisation eller funktion/roll/person
du vill utöka ditt nätverk med på mötet?

Vilken fråga är mest angelägen att forska om inom ramen för
temat social bostadspolitik, enligt dig och din organisation?