Anmälan till Unconference under eFörvaltningsdagarna 2016

 

Vad är unconference?

Unconference är ett konferenskoncept som utgår från deltagarna.
Man driver tillsammans diskussionen framåt utifrån ett förbestämt tema
och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Välj själv huruvida du vill delta aktivt eller om du helst lyssnar till de andra deltagarna.  

Inspirera och inspireras, lär och lär ut!

Det är maximalt 48 deltagare per seminarium, först till kvarn!  
 

WORKSHOP: Modell för att mäta värdeskapande – nya perspektiv på gamla utmaningar
Bland verksamheter och medarbetare varierar förväntningarna på vad systemen ska uppnå och därmed också uppfattningen om hur de skapar värde. Med en metod som tar sin utgångspunkt i fyra olika förväntansbilder har Stockholms stad utvärderat hur ersättnings- och stödsystem skapar värde för olika aktörer. Ta del av detta case och få nya perspektiv på gamla utmaningar med hjälp av dina och andra deltagares erfarenheter. Invånare och företag lyfts med flera steg.
Mårten Lindskog, Projektledare, Utveckling av hemtjänst, Äldreförvaltningen, Stockholms stad
Onsdag 12 okt 14.10-15.40


WORKSHOP: : Hur ser det ledarskap ut som möjliggör framgångsrik digitalisering?
Arbetsförmedlingen genomför ett omfattande förändringsarbete. Målet är att bli landets modernaste och effektivaste myndighet. En stor satsning på att nyttja digitaliseringens möjligheter är avgörande för att lyckas. Under workshopen är viktiga frågor: Hur får man fart på den digitala transformationen? Och Hur ser det ledarskap ut som möjliggör framgångsrik digitalisering?
Erik Sandström, Direktör, Avdelningen för Digitala Tjänster, Micael Mathsson, Grundare, Gaia Leadership
Torsdag 13 okt 13.30-14.40


 

 Förnamn*  
 Efternamn*
 Mailadress*
 Organisation/företag*

Modell för att mäta värdeskapande – nya perspektiv på gamla utmaningar
Hur ser det ledarskap ut som möjliggör framgångsrik digitalisering?


   
Samtliga Unconference ingår i deltagaravgiften för eFörvaltningsdagarna