Klicka här om du har svårt att läsa mejlet.


 


Med Malmö i blick- Hemlösa fotar sin stad

Med en kamera i handen har en grupp hemlösa i Malmö begett sig ut i staden för att dokumentera sin bild av fattigdom och social utestängning.

Malmö i blick drivs av ABF Malmö och är ett projekt inom ramen för det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning. Tema fattigdom kommer under året att presentera bilder från projektet som till hösten även ska bli en mobil fotoutställning.  
  Läs mer  Fotograf: Erik Brylund


Ambassadörerna sprider Temaårets budskap

Temaåret vill också välkomna de två nytillsatta ambassadörerna Rosario Ali Taikon från den romska föreningen É Romani Glinda och Namu Nabiar, chef för Basta Arbetskooperativ.              

Ambassadörerna hjälper till att synliggöra budskap och aktiviteter inom sina respektive områden under det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning. 

 Läs mer


Hemlöshet en extrem form av social exklusion - Hur ska vi hantera hemlöshetsproblematiken?

Debatten om hemlöshet blir snedvriden när olika problem jämförs. Hemlöshet jämförs med hälsa/beroende. Behandlingsrätten ställs mot rätten till bostad. Båda ansatserna behövs och ska inte på något sätt utesluta varandra.

De hemlösa är inte en homogen grupp utan snarare individer med många olika problem och för tillfället ett gemensamt som innebär att de saknar en stabil boendesituation. Motivation är bra för att förändring ska ske och det är lättare att påverka ju tidigare i utslagningsprocessen man intervenerar. 

Men motivation är inte en nödvändig komponent, alla människor har rätt till en bostad men alla klarar inte av det utan vård och stöd. Det skriver Mats Blid som är, Fil.dr. på Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet Statens folkhälsoinstitut Östersund.

 
 Läs mer Mats Blid


Välgörenhetsorganisationer står på led för att hjälpa hemlösa – men inga krav på att följa socialtjänstlagen finns

I dag står allt oftare egna företagare och välgörenhetsorganisationer på led för att hjälpa våra hemlösa, men detta utan en tanke på att de ska komma från sitt hemlösa tillstånd.

En fara som uppstår i och med denna hänsynslösa lek med andra människors liv, är att varken de privata företagen eller välgörenhetsorganisationerna har någon som helst skyldighet att följa socialtjänstlagen. Det skriver Rolf Nilsson ordförande i Föreningen Stockholms hemlösa. 
  Läs mer Rolf Nilsson

  

 

Projektledaren har ordet

- Tillfälligt hemlös Läs mer
Utblick EUNedräkning - Europa 2020: Så kan vi mäta fattigdomen i EUDen 29 juni arrangeras ett internationellt symposium i Bryssel för att samla in kunskap om fattigdomsbekämpning. Det kommer också att diskuteras politiska metoder och strategier för att minska fattigdomen i Europa. Läs mer

Bästa logotyp och slogan för det Europeiska året för volontärarbete utsedd!

Europeiska kommissionen har valt den officiella logotypen och en slogan för det Europeiska året för volontärarbete 2011.

 Läs mer

Bostad först - Fast bostad är basen för ett mänskligt liv!
Modellen" Bostad först" riktar sig mot personer som har hamnat utanför bostadsmarknaden och grundtanken är att en egen bostad är en förutsättning för att andra problem ska kunna åtgärdas.     Läs mer
Kalendarium

4 juni

Malmö

 

Dialogkonferens: Respekt och tolerans - hur svårt kan det va?

 Läs mer

9 juni

Landskrona
 

 

Föreläsning: Välfärdssystemet som vi känner det? 

 Läs mer


Stoppa Fattigdomen!

Bli medlem du också på vårt   Facebook-sida, klicka här!

 
      
 

2010 är utsett till det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning och kommer att uppmärksammas i samtliga EU-stater med en rad aktiviteter, kampanjer och projekt.

Svenska ESF-rådet har Socialdepartementets uppdrag att genomföra temaåret i Sverige. Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Europeiska Socialfonden och Europeiska Integrationsfonden i Sverige.

 

 #4 - 28 maj 2010

Kontakt:

CarinaRedzter, carina.redzter@sensus.se

Sensus studieförbund har ESF-rådets uppdrag att samordna de olika projekten och aktiviteterna under Temaåret samt  att ansvara för hemsida och informationsinsatser.
www.temafattigdom.se

  Nästa nummer kommer i slutet av juni månad   

Vill du inte längre ha nyhetsbrev från Tema fattigdom, klicka här.