Klicka här om du har svårt att läsa mejlet.


 
Almedalsveckan 2010- större än någonsinTemaåret, det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning finns självklart på plast i Visby under Almedalsveckan för att sprida information. Du hittar oss i Möjligheternas Hus! Tältplats 49, Holmen, Visby Hamn. Kom förbi och prata med någon av våra medarbetare eller kom bara och hämta informationsmaterial om Temaåret. Seminarium: Välfärd och möjligheter för alla? - 7 och 8 juliVälkomna och lyssna på några av landets främsta experter på området fattigdom och social utestängning. Det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning arrangerar sex miniseminarier under Almedalsveckan i Visby.
Hjärtligt välkomna – Vi ses i Visby! Läs hela programmet här

 Missa inte Socionomens  temanummer om fattigdomSocionomens temanummer om EU:s fattigdomsår är nu ute. Här kan ni läsa om matriell fattigdom, barnfattigdom och om hur fattigdomsforskarna ser på ämnet. 

Ni får också ett gripande bild- och textreportage från ett av Europas fattigaste länder, Rumänien. Lena Engelmark och Hans Swärd har skrivit ledaren.

 Läs mer

 


Fattigdomsåret och folkbildningen

Folkbildningen är en demokratisk förändringskraft. Med folkbildningens metoder av lärande bland jämlikar kan människor öka möjligheterna att påverka sina livsvillkor och förändra samhället. ABF. Arbetarnas Bildningsförbund, är en del av folkbildningen i Sverige.  
 Läs mer  Max Prades, ABF


Låt inte kampen mot hemlöshet bli en kamp mot de hemlösa

År 2010 är det europeiska fattigdomsåret och juni månad har vigts åt de hemlösa. Hemlöshet ses i dag inom Europeiska unionen som en extrem form av fattigdom.

-Vi får hoppas att året och månaden inte bara blir ett lamt jippo. Det skriver Hans Swärd professor i socialt arbete vid Lunds universitet.

 Läs mer Hans Swärd


Maria Larsson: Nya vägar i arbete mot fattigdom 

- Min förhoppning är att Temaåret ska främja dialog mellan alla berörda och att ge människor med egen erfarenhet av fattigdom och socialt utanförskap en röst för att öka kunskap och insikt och hitta nya vägar i arbetet mot fattigdom och social utestängning. Det skriver Maria Äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson i ett inlägg för www.temafattigdom.se.

 
  Läs mer Maria Larsson


Teamvård - nya sättet att behandla hemlösa

Den första september öppnar Ersta sjukhus sin nya vårdavdelning speciellt anpassad för hemlösa personer på Pelarbacken på Södermalm i Stockholm.

 

 Läs mer

Läkaren Rolf Byström och sjuksköterskan Inger Eriksson på Ersta iakoni

  

 

Projektledaren har ordet: Slutet på lönen

- Det är inte de stora inkomsterna man blir rik på, det är de stora utgifterna som gör oss fattiga! Läs mer
Utblick EU65 miljoner människor  i EU lever med en funktionsnedsättningEn sjättedel av EU:s befolkning i arbetsför ålder klassas som funktionsnedsatt och de kämpar för att hitta ett jobb. Sysselsättningsgraden för funktionsnedsatta i EU är cirka 50 procent jämfört med 68 procent för resten av befolkningen. Endast omkring 20 procent av personer med svåra funktionshinder har ett arbete.  Läs merOperan Carmen direktsänds på storbildsskärm i 40 europeiska städerDen 18 juni sändes operan Carmen på storbildskärm på Gustav Adolfs torg i Stockholm. VIVA EUROPA är ett europeiskt kulturevenemang som är gratis för allmänheten i hela Europa. VIVA EUROPA stödjer det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning. Läs mer
Kalendarium5 juli - Lunchseminarium:
Fattigdom och utsatthet bland unga vuxna-
Plats: Almedalsveckan
Ett samtal om det ökande antalet unga vuxna som lever i fattigdom och utsatthet. Hur ser situationen ut och vad skulle behöva ske för att vända utvecklingen?5 juli - Seminarium:
Fattigast av alla- ensamstående mammor
Plats: Almedalsveckan
Sverige är ett rikt land. Samtidigt lever nästan en miljon människor i finansiell fattigdom. Till de mest utsatt hör ensamstående mammor med barn. ett leva med en levnadsstandard som inte är acceptabel eller förväntad, är skambelagt. Läs mer 
Stoppa Fattigdomen!


Bli medlem du också på vår
Facebook-sida, klicka här!
Nu har vi över 2800 medlemmar! 
        Glad sommar         önskar vi från        Tema Fattigdom!

 
      
 

2010 är utsett till det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning och kommer att uppmärksammas i samtliga EU-stater med en rad aktiviteter, kampanjer och projekt.

Svenska ESF-rådet har Socialdepartementets uppdrag att genomföra temaåret i Sverige. Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Europeiska Socialfonden och Europeiska Integrationsfonden i Sverige.

 

 #5 - 1 juli 2010
Redaktör:

Carina Redtzer, carina.redtzer@sensus.se

Sensus studieförbund har ESF-rådets uppdrag att samordna de olika projekten och aktiviteterna under Temaåret samt  att ansvara för hemsida och informationsinsatser.
www.temafattigdom.se

  Nästa nummer kommer efter sommaren   

Vill du inte längre ha nyhetsbrev från Tema fattigdom, klicka här.