Beställning av material

För att beställa materialet behöver du vara medlem i Fysioterapeuterna. Levnadsvanematerialet kan dock beställa utan att vara medlem. Fyll i så fall i "Inte medlem" i rutan för medlemsnummer. Allt material är porto- och kostnadsfritt.

Ännu inte medlem? Klicka här

Leverans
Leveranstid är ca två veckor.
Om du beställer en större mängd material kommer du att få en sms-avisering till det mobilnummer du uppgett nedan. Du, eller en vaktmästare, behöver då hämta ut paketet på ditt utlämningsställe. Tänk på att utlämningsstället returnerar paket som inte hämtas inom angiven tid! Vanligen två veckor!

OBS! Affischerna levereras i rullar separat. Varje rulle rymmer max 4 affischer. Ange antal affischer du önskar beställa.

*****************************************************************************************************************
Fyll i alla fält markerade med *.

Förnamn*                                                    Efternamn *
                

 

Medlemsnummer *                                        E-post *
                 


Mobilnummer *
(Du kommer att få en avisering via sms om när ditt paket har kommit fram, vid beställning av en större mängd)


Arbetsplats (om du vill att materialet ska levereras till ditt arbete)

Gatuadress
* (dit du vill att materialet ska skickas OBS - får inte vara en BOX adress)


Postnummer
*                                                                  Ort *
                          

*****************************************************************************************************************

OBS! Skriv endast antalet du önskar beställa med siffror i rutorna nedan. Inget annat.  
 

Material - Fysioterapi ger resultat NYTT MATERIAL 2019 och 2020

 

Faktablad: Fall och skörhet (A4) - dubbelsidigt
Faktablad som på ett tydligt och lättillgängligt sätt visar på vinsterna av fysioterapeutiska insatser gällande fall och skörhet. Att sprida till politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare. 

Läs/se faktabladet i förväg (pdf)

Beställ antal:  OBS! Max 100 kan beställas.

 

Faktablad: Arbetshälsa vid smärta i nacke och rygg (A4) - dubbelsidigt
Faktablad som på ett tydligt och lättillgängligt sätt visar på vinsterna av fysioterapeutiska insatser gällande arbetsmodellen ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång (ADA) som minskar antalet sjukskrivningar och är kostnadseffektivt. Att sprida till politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare. 

Läs/se faktabladet i förväg (pdf)

Beställ antal:  OBS! Max 100 kan beställas. 

 

Faktablad: Fysioterapeut som första instans (A4) - dubbelsidigt
Faktablad som på ett tydligt och lättillgängligt sätt visar på vinsterna av fysioterapeutiska insatser gällande fysioterapeut som första bedömare av smärta i muskler och leder inom primärvården som ökar tillgängligheten och patienters hälsa och nöjdhet, ger ett bättre utnyttjande av primärvårdens resurser och är kostnadseffektivt. Att sprida till politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare.

Läs/se faktabladet i förväg (pdf)

Beställ antal:  OBS! Max 100 kan beställas.

 

Faktablad: Demenssjukdom (A4) - dubbelsidigt
Faktablad som på ett tydligt och lättillgängligt sätt visar att fysioterapi minskar hjälpberoendet i det dagliga livet vid demenssjukdom och bibehåller gång- och balansförmågan i så hög grad som möjligt under sjukdomsprocessen. Att sprida till politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare.

Läs/se faktabladet i förväg (pdf)

Beställ antal:  OBS! Max 100 kan beställas.

 

Faktablad: Ländryggssmärta (A4) - dubbelsidigt
Faktablad som på ett tydligt och lättillgängligt sätt visar att ett strukturerat och evidensbaserat omhändertagande av personer med ländryggssmärta ger patienterna verktyg för att stärka sin rygghälsa, minskar risken för skadliga och onödigt kostsamma insatser och ger en jämlik vård.

Läs/se faktabladet i förväg (pdf)

Beställ antal:  OBS! Max 100 kan beställas.

 

Faktablad: Psykisk ohälsa (A4) - dubbelsidigt
Faktablad som på ett tydligt och lättillgängligt sätt visar att genom att motivera och ge stöd till fysisk aktivitet bidrar fysioterapi till bättre hälsa vid psykisk ohälsa. Med individuellt anpassade andnings- och rörelseövningar ger fysioterapeuten patienten verktyg att reglera känslo-, stress- och smärtreaktioner.

Läs/se faktabladet i förväg (pdf)

Beställ antal:  OBS! Max 100 kan beställas.

 

Material - Rörelselyft

Vykort: Tre lyft för Sverige - (A6) sprid som flyers, lägg i väntrummet, dela ut till politiker och andra beslutsfattare m.m.

Beställ antal:  OBS! Max 100 kan beställas.
 

Folder: Rörelselyft för barn och unga 
Fysioterapeuternas förslag för bättre hälsa för barn och unga.

Beställ antal:   OBS! Max 100 kan beställas.


 
Folder: Rörelselyft för arbetslivet SLUT I LAGRET! GÅR EJ BESTÄLLA!
Fysioterapeuternas förslag för bättre hälsa för arbetslivet.

Beställ antal:  OBS! Max 100 kan beställas.


Folder: Rörelselyft för äldre
Fysioterapeuternas förslag för bättre hälsa för äldre.

Beställ antal:  OBS! Max 100 kan beställas.


www.rörelselyft.se


Material - övrigt

Vi stöttar dig som är chef eller ledare (A5)
Folder på fyra sidor som berättar om Fysioterapeuternas stöd och hjälp för medlemmar som är chefer eller ledare.

Beställ antal: 
Läs skriften i förväg (pdf)

Bra liv för äldre - Forskning ger nya möjligheter
Skriften presenterar goda exempel på välunderbyggda forskningsresultat, som är klara att använda för förbättrad prevention, hälsa, vård och omsorg för äldre.

Beställ antal:  SLUT I LAGRET! GÅR EJ BESTÄLLA!
Läs skriften i förväg (pdf)

Du och din lön
Broschyr som ger dig stöd, hjälp och inspiration inför medarbetar-, utvecklings- eller lönesamtal.

Beställ antal: Fysioterapi - profession och vetenskap

Beställ antal:
Läs skriften i förväg (pdf)
 

Vykort, Fysioterapeut - nytt namn på yrket sjukgymnast - (A6) sprid som flyers, lägg i väntrummet, dela ut till patienter m.m.
Beställ antal:

               Titta på vykortet i förväg (pdf)

Affisch: Fysioterapeut - nytt namn på yrket sjukgymnast (A3-affisch)
Att sätta upp i väntrummet m.m.

Beställ antal:  
(Affischerna levereras i rullar som max rymmer 4 stycken/rulle.)
Titta på affischen i förväg (pdf)

Affisch, Det här händer i kroppen när du rör dig! - (50 x 70 cm)
Att sätta upp i väntrummet m.m.

Beställ antal:  SLUT I LAGRET! GÅR EJ BESTÄLLA!
(Affischerna levereras i rullar som max rymmer 4 stycken/rulle.)
Titta på affischen i förväg (pdf)

Informationsbroschyr om fysioterapeuter (A5, 24 sidor)
Broschyren "Vi fysioterapeuter finns till för dig" vänder sig till allmänheten. 

Beställ antal:
Läs broschyren i förväg (pdf)
 

Rekryteringsbroschyr - till fysioterapeuter (sjukgymnaster) som inte är medlemmar.

Beställ antal:
Läs broschyren i förväg (pdf) 

 
Nya specialistordningen
Gäller från 2015.
Beställ antal:
Läs broschyren i förväg (pdf)
 

Fysioterapeuternas stadgar

(Fickformat 105 x 134 mm)
Beställ antal:
Läs stadgarna i förväg (pdf)

 


*****************************************************************************************************************

Material - levnadsvanor

 

Fysisk aktivitet - en väg till psykisk hälsa.  NY BROSCHYR 2019 
Kunskapsstöd för dig som tonåring eller ung vuxen.

Beställ antal: 
Se broschyren i förväg (pdf)

 
Aktiv vid KOL  NY BROSCHYR 2019 
Kunskapsstöd för dig med KOL eller närstående.

Beställ antal: 
Se broschyren i förväg (pdf)

 

Våra kroppar är gjorda för rörelse - på arabiska NY BROSCHYR 2019
Broschyren att dela ut till patienter som talar arabiska.

Beställ antal:

Se broschyren i förväg (pdf) 

 

Fysisk aktivitet och träning vid MS NY 2018
Broschyren att dela ut till patienter med MS och närstående.

Beställ antal: 
Se broschyren i förväg (pdf)
 

 

Fysisk aktivitet – din väg till bättre psykisk hälsa NY 2018
Broschyren att dela ut till patienter som fått rådet att vara fysiskt aktiv för att förebygga eller behandla en begynnande, eller befintlig psykisk ohälsa.

Beställ antal: 
Se broschyren i förväg (pdf)

 

Stark inför ryggkirurgi – stark för livet NY 2018
Broschyren att dela ut till patienter som ska genomgå ryggkirurgi och närstående.

Beställ antal: 
Se broschyren i förväg (pdf) 

 

Levnadsvanor vid hjärtkirurgi - råd till dig som är patient eller närstående
NY 2018
Broschyren att dela ut till patienter som ska genomgå hjärtkirurgi och närstående.

Beställ antal: 
Se broschyren i förväg (pdf)

 

Levnadsvanor vid hjärtkirurgi - Kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal (2017) SLUT I LAGRET! GÅR EJ BESTÄLLA!
Broschyren har tagits fram för att stödja personal inom hälso- och sjukvården i ett systematiskt arbete med levnadsvanor för patienter som ska genomgå hjärtkirurgi.

Beställ antal: 
Läs/ladda ner broschyren (pdf)

 

Stark inför bukoperation - stark för livet (2017) 
Broschyr att dela ut till patienter och närstående inför bukoperation.

Beställ antal:  
Se broschyren i förväg (pdf)

 

Stark efter stroke (2017) SLUT I LAGRET! GÅR EJ BESTÄLLA! 
Broschyr att dela ut till patienter som drabbats av stroke/TIA eller närstående till någon som är drabbad.

Beställ antal:
Se broschyren i förväg (pdf)

 
Unga kroppar är gjorda för rörelse! (2017)
Kunskapsstöd för att stödja arbetet med hälsosamma levnadsvanor bland ungdomar 12–17 år) med särskild fokus på fysisk aktivitet.

Beställ antal:
Se broschyren i förväg (pdf)

 
Primär och sekundär prevention av stroke genom hälsosamma levnadsvanor
Kunskapsstöd för fysioterapeuter inom primärvården

Beställ antal:
Se broschyren i förväg (pdf)

 

Stark inför kirurgi– stark för livet SLUT I LAGRET! GÅR EJ BESTÄLLA!
Kunskapsstöd om levnadsvanor och tillämpning av fysisk träning och andningsträning för patienter som ska genomgå bukkirurgi.

Beställ antal:
Läs/ladda ner broschyren (pdf)

 

Goda levnadsvanor gör skillnad SLUT I LAGRET! GÅR EJ BESTÄLLA!
(Uppdaterad version 2016 av Testa dina levnadsvanor)

Beställ antal: 
Läs/ladda ner broschyren (pdf) 

 
Våra kroppar är gjorda för rörelse
Beställ antal: 

Se broschyren i förväg (PDF)

 
Att samtala om levnadsvanor SLUT I LAGRET! GÅR EJ BESTÄLLA!
Ett utbildningsmaterial med casepedagogik.


Beställ antal: 

Läs/ladda ner broschyren (pdf)
 

Fysisk aktivitet ger positiva effekter på...
Affisch 50 x 70 cm

Beställ antal: 

Skriv ut affischen i A3 eller A4 (pdf)
Affischerna levereras i rullar som max rymmer 4 stycken/rulle)


*****************************************************************************************************************

Material - Sektioner 
 
Fysioterapi med inriktning mot Mental hälsa
A5-folder på fyra sidor från Sektionen för Mental hälsa

Printa broschyren - vikt A4 (pdf)