Nominering av Årets fysioterapeut 2018

Priset Årets Fysioterapeut delas ut varje år till den fysioterapeut (sjukgymnast) som genom sina insatser på ett avgörande sätt bidragit till professionens utveckling och i förlängningen till förbättrad hälsa hos patienter och medborgare. 

En nyhet i år är att vi särskilt efterfrågar nomineringar på fysioterapeuter/sjukgymnaster som i sin yrkesutövning bemöter samhällsaktuella frågor och utmaningar som rör patienters och invånares hälsa. Det kan till exempel handla om jämlik hälsa, tekniska innovationer och digitala lösningar, särskilda insatser för barn och ungas hälsa etc. 

Missa inte chansen att nominera en kollega eller chef som du tycker är värd priset! Din nominering vill vi ha inne senast den 21 maj.

Årets fysioterapeut kommer att tillkännages i samband med Internationella Fysioterapins Dag 8 september.
 

 
 

Mitt namn

 

 
  Min e-postadress   
  Jag nominerar  
  Namn på den nominerades arbetsplats  
  Arbetsplatsens ort  
 
Motivering

(Det finns ingen begränsning på antal tecken. Förslagsvis kan du skriva din motivering i word och klistra in det här)

  1. Beskriv på vilket sätt den nominerade i sin yrkesutövning bemöter samhällsaktuella frågor och utmaningar som rör patienters och invånares hälsa:
 

 2. Beskriv på vilket sätt den nominerade på ett föredömligt sätt har bidragit till att förbättra patienters och invånares hälsa:
 

 

 3. Beskriv på vilket sätt den nominerade bidrar till professionens utveckling: