Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2019  

Känner du till en verksamhet som har tagit initiativ till och genomfört förändringar som ökat värdet för patienterna och som kan inspirera andra till förbättringsarbete i hälso- och sjukvården?

Senast den 15 december behöver vi din nominering med motivering.

**********************************************************************************************************
 

Mitt namn

 

Min e-postadress 
   

**********************************************************************************************************
Namn på verksamheten som nomineras


Verksamheten finns på ort        

Beskriv den nominerade verksamhetens uppdrag 


Vilken roll har fysioterapi i denna verksamhet?


**********************************************************************************************************

Motivering

Alla fält nedan måste fyllas i. För att vi ska få in så fullständiga nomineringar som möjligt har vi hjälpt till med frågor som vi önskar svar på.
Det finns ingen begränsning på antal tecken. Förslagsvis kan du skriva din motivering i word och klistra in det här.


Beskriv det förbättringsarbete som genomförts. Ta gärna hjälp av punkterna nedan

  • Varför initierades förbättringsarbetet?
  • När startade arbete?
  • Vilka har involverats?
  • Hur har förbättringsarbetet strukturerats?


 


Beskriv patienters medverkan i förbättringsarbetet
 


Beskriv hur förbättringsarbetet lett till ett ökat värde för patienterna
 


Har förbättringsarbetet utvärderats? Och i så fall vad har utvärderingen visat?
 


Hur kan den nominerades insatser komma andra verksamheter tillgodo?