Anmälan facklig grundkurs


Först till kvarn, endast 15 platser finns, besked om plats ges direkt efter att anmälan skickats. 
Vi förbehåller oss dock rätten att ställa in planerade utbildningar vid för få antal deltagare.

 
Du skall vara anmäld till arbetsgivaren som facklig förtroendeman enligt Förtroendemannalagen. Är du det, har du rätt till ledighet med bibehållna löneförmåner under kursdagen, vilket är en förutsättning för att få delta.

Och tillhör du ett utomstående 
distrikt, måste du ha kontaktat den distriktsstyrelsen (förhandlingsråd/annan styrelsemedlem) innan anmälan. De står för dina eventuella reseutlägg.


Jag samtycker till att Fysioterapeuterna behandlar mina personuppgifter för att administrera min anmälan.  Ja

Fysioterapeuterna behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Fysioterapeuterna kommer att radera dina personuppgifter när de inte längre behövs för behandlingen av din anmälan, utom i de fall där information ska sparas enligt krav i lag eller myndighetsbeslut, klicka här. Förnamn                                                         Efternamn 
     

Medlemsnr / alt personnummer                     Distrikt 
     


E-postadress (Privat)                Fackligt uppdrag som är anmält till Arbetsgivaren  
    

ArbetsgivareHar du gått grundkursen tidigare?
Ja
Nej

Om ja, vilket år?

Specialkost / övrigt