Välkommen till Specialisthandledning steg 1-Introduktion för Fysioterapeuternas specialistutbildning, 3 februari 2020
________________________________________________________________
Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag är 15 januari 2020. Introduktionsutbildningen är kostnadsfri. Ersättning ges ej för eventuell resa, boende eller förlorad arbetsinkomst.
________________________________________________________________


Förnamn 
                                                          Efternamn
                         

E-postadress                                                    Arbetsplats & ort
                          

Mitt specialistområde är: 

Handleder du specialister idag  Ja Nej

________________________________________________________________

För att förbundet ska kunna beställa eventuell specialkost, behöver du ge ditt samtyckte.

Eventuell specialkost:
Jag godkänner att namn och specialkost delges till förtäringsleverantör  JA