Nominera till Fysioterapeuternas Förbundsstyrelse samt Etiska rådet

Fyll i uppgifterna nedan för att nominera medlem till Fysioterapeuternas förbundsstyrelse samt Etiska rådet. Den nominerade bör vara tillfrågad om uppdraget. 
Vid kongressen den 14 och 15 november 2020 kommer valen att göras. Sista dag för att nominera är
den 
31 mars 2020.


Jag som nominerar: 

Namn (för- och efternamn):                                      Min e-postadress:
                                    

Vad är Förbundsstyrelsens uppdrag?
Förbundsstyrelsen (FS) är ansvariga för att förverkliga allt som kongressen beslutat. Och leda förbundet mellan kongresserna. Det gäller såväl fackliga frågor i form av stöd till distrikt och enskilda medlemmar men även yrkesfrågor i samverkan med sektionerna. En övergripande fråga som är angelägen och viktig är att synliggöra förbundet och medlemmarna i deras professionFS består av en ordförande, vice ordförande samt ordinarie ledamöter.

Nominering av kandidat till förbundsstyrelsen

Jag nominerar (för- och efternamn):                         Den nominerades arbetsplats:
                    

E-postadress:                                                           Mobil/tel:
                    

Är den nominerade tillfrågad?       Ja  Nej


Motivering
(Det finns ingen begränsning på antal tecken.)


Vad är Etiska rådets uppdrag?
Etiska rådet är rådgivande i etiska frågor och ska aktualisera etiska frågor av betydelse för fysioterapeuters professionella utövande. Det etiska rådet svarar för handläggning av ärenden som berör förbundets etiska regler. Rådet består av fyra ledamöter varav tre utses av kongressen.Förbundsstyrelsen utser inom sig ordförande för etiska rådet.


Nominering av kandidat till Etiska rådet


Jag nominerar (för- och efternamn):                     Den nominerades arbetsplats:
                                 

E-postadress:                                                        Mobil/tel
:                                 

Är den nominerade tillfrågad?       Ja  Nej


Motivering
(Det finns ingen begränsning på antal tecken.)

Frågor och svar

Vad innebär en nominering?
Att bli nominerad innebär att bli föreslagen till en post i Fysioterapeuternas förbundsstyrelse / Etiska rådet. Valberedningen utgår primärt från den nominerades kvalifikationer för uppdraget, och inte från antalet nomineringar.

Vem kan nomineras?
Du kan nominera en medlem i Fysioterapeuterna. Du kan nominera dig själv.

Måste personen vara tillfrågad?
Den nominerade behöver inte vara tillfrågad, men det är önskvärt. Fysioterapeuternas valberedning kommer att kontakta den nominerade och berätta mer om uppdraget och självklart för att intervjua den nominerade, om det blir aktuellt.

Vilka kan nominera?
Nomineringar kan göras av alla medlemmar i Fysioterapeuterna. Den du nominerar behöver inte tillhöra det distrikt du själv tillhör.

Hur många kan jag nominera?
Du kan nominera hur många du vill. (Men du behöver fylla i detta formulär för varje person du nominerar).