Uppdatera dina uppgifter till Fysioterapeuterna Service AB

Ändra uppgifterna nedan om de inte är korrekta genom att fylla i korrekt uppgifter i den högra kolumnen.  

Medlemsnr i Fysioterapeuterna är:

 

Förnamn 

Förnamn
Efternamn
Efternamn
Företagets namn
Företagets namn

E-postadress (din eller företagets)

E-postadress

 

Företagets adress:
Gatuadress/box

Postnummer

Postort
 

 

Företagets adress:
Gatuadress/Box

Postnummer

Postort

Webbadress till ditt företag
Webbadress till företaget

Telefon till företaget

Övriga uppgifter om ditt företag:

Telefon till företaget

Bolagsform (Ange det bolag varifrån dina merparten av inkomsterna kommer) 

 

 

Är du underleverantör i Vårdvalet/Hälsovalet?
Ja
Nej

 
Har du egen etablering eller samverkansavtal?
Ja
Nej

 

Vikarierar du på etablering?
Ja
Nej

 

 

Arbetar du i ett vårdavtal?
Ja
Nej

 

 

Du som också är anställd:
Har du samtidigt en anställning vid sidan om ditt företag?
Ja
Nej

Om ja, inom vilken sektor?

Ange din arbetsplats (T ex Landstinget Sörmland, Previa eller Kramfors kommun)

Ange din sysselsättningsgrad såsom företagare i %.