Ändra dina uppgifter i förbundets medlemsregister

 

Fyll i fälten nedan. Fält markerade med * är obligatoriska.


Förnamn *
Efternamn *
Födelseår ( Ex. 1975)*
Huvudarbetsgivare *

E-postadress *


Vad har du för chefsbefattning?

Definitioner enligt Fysioterapeuterna:

Högsta chef är du som innehar titel Generaldirektör, Landstings/ kommundirektör, VD eller motsvarande som sitter i ledningsgrupp.

Högre chef är du som är chef över chef eller verksamhetschef.

Mellanchef är du som leder anställda i den löpande verksamheten såsom enhetschef, första linjens chef eller motsvarande.

Gruppchef är du som arbetar som samordnare, 1:e fysioterapeut/sjukgymnast, teamledare eller yrkesföreträdare.


För mer information kontakta förbundets medlemsregister, medlemsregistret@fysioterapeuterna.se