Beställning av material

För att beställa materialet behöver du vara medlem i Fysioterapeuterna. Allt material är porto- och kostnadsfritt.

Ännu inte medlem? Klicka här

Leverans
Leveranstid är ca två veckor.
Om du beställer en större mängd material kommer du att få en sms-avisering till det mobilnummer du uppgett nedan. Du, eller en vaktmästare, behöver då hämta ut paketet på ditt utlämningsställe. Tänk på att utlämningsstället returnerar paket som inte hämtas inom angiven tid! Vanligen två veckor!

Affischerna levereras i rullar separat. Varje rulle rymmer max 4 affischer. Ange antal affischer du önskar beställa.

*****************************************************************************************************************
Fyll i alla fält markerade med *.

Förnamn*                                                    Efternamn *
                

 

Medlemsnummer *                                        E-post *
                 


Mobilnummer *
(Du kommer att få en avisering via sms om när ditt paket har kommit fram, vid beställning av en större mängd)


Arbetsplats (om du vill att materialet ska levereras till ditt arbete)

Gatuadress
* (dit du vill att materialet ska skickas OBS - får inte vara en BOX adress)


Postnummer
*                                                                  Ort *
                          


*****************************************************************************************************************

OBS! Skriv endast antalet du önskar beställa med siffror i rutorna nedan. Inget annat. 

Material

Rörelselyft för barn och unga NYTT 2017
Fysioterapeuternas förslag för bättre hälsa för barn och unga.

Beställ antal:   OBS! Max 100 kan beställas.


 
Rörelselyft för arbetslivet NYTT 2017
Fysioterapeuternas förslag för bättre hälsa för arbetslivet.

Beställ antal:  OBS! Max 100 kan beställas.Rörelselyft för äldre NYTT 2017
Fysioterapeuternas förslag för bättre hälsa för äldre.

Beställ antal:  OBS! Max 100 kan beställas.


Fysioterapi - profession och vetenskap NY SKRIFT 2017

Beställ antal:
Läs skriften i förväg (pdf)

OBS! Dessa vykort går ej längre att beställa. 
Vykort, Fysioterapeut - nytt namn på yrket sjukgymnast- (A6) sprid som flyers, lägg i väntrummet, dela ut till patienter m.m.
Ny! Uppdaterad med ny text och logotyp 2014

Beställ antal:
 Ej längre för beställning.
               Titta på vykortet i förväg (pdf)

Affisch: Fysioterapeut - nytt namn på yrket sjukgymnast (A3-affisch)
Att sätta upp i väntrummet m.m.
Nytt för 2014!

Beställ antal:  
(Affischerna levereras i rullar som max rymmer 4 stycken/rulle.)
Titta på affischen i förväg (pdf)

Folder: Fysioterapeuter som första instans (A5, 4 sidor)
Förbundets ställningstagande kring fysioterapeuter som första instans för patienter med besvär i rörelseorganen. Att sprida till beslutsfattare; både politiker och tjänstemän.

Beställ antal:

För egen utskift (välj broschyr/folder och dubbelsidigt vid utskrift)

Affisch, Det här händer i kroppen när du rör dig! - (50 x 70 cm)
Att sätta upp i väntrummet m.m.

Ny! Uppdaterad med ny logotyp 2014
Beställ antal:
(Affischerna levereras i rullar som max rymmer 4 stycken/rulle.)
Titta på affischen i förväg (pdf) 

 

Informationsbroschyr om fysioterapeuter (A5, 24 sidor)
Broschyren "Vi fysioterapeuter finns till för dig" vänder sig till allmänheten.
Ny! Uppdaterad med ny text och logotyp 2014

Beställ antal:
Läs broschyren i förväg (pdf)
 

OBS! Denna broschyr går ej längre att beställa.
Informationsbroschyr om
sjukgymnaster (
A5, 24 sidor)
Broschyren "Vi sjukgymnaster finns till för dig" vänder sig till allmänheten. 

Ej längre för beställning

 

Rekryteringsbroschyr - till fysioterapeuter/sjukgymnaster som inte ännu är medlemmar Uppdaterad med ny text och logotyp 2014

Beställ antal:
Läs broschyren i förväg (pdf) 

 
Nya specialistordningen
Gäller från 2015.
Beställ antal:
Läs broschyren i förväg (pdf)
 

Fysioterapeuternas stadgar

(Fickformat 105 x 134 mm)
Beställ antal:
Läs stadgarna i förväg (pdf)

 
Säker vård - en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner
Skrift som beskriver de sex viktiga kärnkompetenser som professionerna inom hälso- och sjukvården behöver för att kunna ge en säker vård. 

Restnoterad. Finns att läsa som pdf och skriva ut via länken nedan.

Printa Säker vård - 40 sidor (pdf)


*****************************************************************************************************************

Material - levnadsvanor

 

Levnadsvanor vid hjärtkirurgi - Kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal  
NY BROSCHYR 2017

Broschyren har tagits fram för att stödja personal inom hälso- och sjukvården i ett systematiskt arbete med levnadsvanor för patienter som ska genomgå hjärtkirurgi.

Beställ antal: 
Se broschyren i förväg (pdf)

 

Stark inför bukoperation - stark för livet NY BROSCHYR 2017
Broschyr att dela ut till patienter och närstående inför bukoperation.

Beställ antal:  
Se broschyren i förväg (pdf)

 

Stark efter stroke (2017) 
Broschyr att dela ut till patienter som drabbats av stroke/TIA eller närstående till någon som är drabbad.

Beställ antal:
Se broschyren i förväg (pdf)

 
Unga kroppar är gjorda för rörelse! (2017)
Kunskapsstöd för att stödja arbetet med hälsosamma levnadsvanor bland ungdomar (12–17 år) med särskild fokus på fysisk aktivitet.

Beställ antal:
Se broschyren i förväg (pdf)

 
Primär och sekundär prevention av stroke genom hälsosamma levnadsvanor
Kunskapsstöd för fysioterapeuter inom primärvården

Beställ antal:
Se broschyren i förväg (pdf)

 

Stark inför kirurgi– stark för livet
Kunskapsstöd om levnadsvanor och tillämpning av fysisk träning och andningsträning för patienter som ska genomgå bukkirurgi.

Beställ antal:
Se broschyren i förväg (pdf)

 

Goda levnadsvanor gör skillnad 
(Uppdaterad version 2016 av Testa dina levnadsvanor)

Beställ antal: 
Se broschyren i förväg (pdf) 

 
Våra kroppar är gjorda för rörelse
Beställ antal: 

Se broschyren i förväg (PDF)

 

Knapp - med nål  Restnoterad. Går inte längre att beställa.

Beställ antal: 
 

 
Att samtala om levnadsvanor
Ett utbildningsmaterial med casepedagogik.


Beställ antal: 

Läs broschyren i förväg (pdf)
 

Fysisk aktivitet ger positiva effekter på...
Affisch 50 x 70 cm

Beställ antal: 

Skriv ut affischen i A3 eller A4 (pdf)
Affischerna levereras i rullar som max rymmer 4 stycken/rulle)


*****************************************************************************************************************

Material - Sektioner 
 
Fysioterapi med inriktning mot Mental hälsa
A5-folder på fyra sidor från Sektionen för Mental hälsa

Printa broschyren - vikt A4 (pdf)