Om brevet inte visas, klicka här!
Natur & Kultur


Alla kan lära sig läsa
– bara man har bra metoder!

Kom och lär dig någon av de konkreta arbetsmetoder som verkligen fungerar.
På sex orter under våren finns någon av våra duktiga läsinlärningsexperter på plats för att berätta om sin favoritmetodik och ge dig konkreta undervisningstips.

Program

17.30 – 18.30
Föreläsning med konkreta undervisningstips

17.00 – 19.00
Lättare förtäring och dryck (du kan välja att äta före eller efter föreläsningen).
Stockholm
tisdag 9 mars

Att undervisa i läsförståelse
Barbro Westlund

Växjö
måndag 15 mars

Läs med flyt – att öka läsförståelsen
Katarina Herrlin

Gävle
tisdag 16 mars

TIL – Tidig intensiv lästräning
Monica Dahlin

 Norrköping
onsdag 17 mars

TIL – Tidig intensiv lästräning
Monica Dahlin

Västerås
torsdag 18 mars

TIL – Tidig intensiv lästräning
Monica Dahlin

Göteborg
måndag 22 mars

Läs med flyt
Katarina Herrlin 

 
Monica Dahlin har arbetat många år som lärare och speciallärare för de yngsta skolbarnen. Hon har utformat TIL-programmet, Tidig intensiv lästräning, för elever som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter.
 Barbro Westlund ursprungligen lågstadielärare. Sedan ett antal år tillbaka är hon lärarutbildare på Stockholms universitet. Hon är också doktorand i pedagogisk bedömning med inriktning på elevers läsförståelse.
 Katarina Herrlin är lågstadie­lärare och universitetsadjunkt i didaktik vid hög­skolan i Kalmar. Hon undervisar på lärarprogrammet inom områdena grundläggande läs- och skriv­lärande, allmänt utbildnings­område samt special­pedagogik.För frågor kontakta Magdalena Raam Inghult, tel 08-453 86 08, magdalena.raam@nok.se