This is an article in the Newsletter SP Wood Technology May 2014 På svenska På svenska
AkuLite reports
 
 

AkuLiteThe Swedish national project AkuLite – Acoustics and vibrations in light weight buildings has been reported in a special series of AkuLite reports.

 

Ljudisolering i trähus : en handbok för konstruktörer. AkuLite Rapport 1
See more info & order >>

Acoustical Performance of Apartment Buildings – Resident's Survey and Field Measurements. AkuLite Report 2
See more info & download >>

Uncertainties of room average sound pressure levels measured in the field according to the draft standard ISO 16283-1 : Experiences from a few case studies. AkuLite Report 3
See more info & download >>

Physical and psycho-vibratory testing of wooden floors. AkuLite Report 4
See more info & download >>

Psycho-vibratory evaluation of timber floors – Existent criteria, measurement protocols, analysis of objective data and determination of design indicators of vibration acceptability and vibration annoyance. AkuLite Report 5
See more info & download >>

Vibration Performance of Apartment Buildings with Wooden Lightweight Frame-work – Residents Survey and Field Measurements. AkuLite Report 6
See more info & download >>

Laboratory listening tests. AkuLite Report 7
See more info & download >>

Data från byggakustiska fältmätningar och enkätundersökningar i flerfamiljshus. AkuLite Rapport 8
See more info & download >>

Nytt entalsvärde för stegljud – Rapport till standardiseringen för ISO 16717 och COST TU 0901
In preparation

Tre exempel på akustiklösningar i träbyggande. AkuLite Rapport 10
See more info & download >>

Finite Element Modelling of a Timber Volume Element Based Building with Elastic Layer Isolators. AkuLite Report 11
See more info & download >>

AkuLite – Sammanställning av resultat och workshop för industrin. AkuLite Rapport 12 
See more info & download >>

More information
Klas Hagberg, tel: +46-10 722 71 66 Klas Hagberg

Last updated 2014-05-23