Detta meddelande skickas till OffshoreVästs medlemmar och intressenter. Ser mailet konstigt ut? Klicka här

 

 

Nu kraftsamlar vi kring Vindenergi till havs

Här kommer en första statusuppdatering från det pågående initiativet att ta fram en innovationsagenda för området havsbaserad vindkraft samt havsbaserade elnät. Ett initiativ som startades i slutet av förra året inom företagsnätverket Offshoreväst och nu har övergått i ett projekt som från april också stöds av Energimyndigheten. Ett projekt där vi kommer att kartlägga:

  • Vad gör företagen inom havsbaserad vind i dag, i Sverige eller utomlands?
  • Bedrivs det i dag någon produktutveckling eller annat innovationsarbete på företagen inom detta område?
  • Hur ser företagen på möjligheten att göra affärer på en eventuellt kommande marknad för havsbaserad vindkraft i Sverige?
  • Är företagen beredda att satsa på nya produkter och tjänster eller har företag från andra länder ett allt för stort försprång?

Kort och gott vad tänker, vill och kan företagen göra inom området havsbaserad vindkraftsproduktion och transmission i dag och i framtiden.

Anledningen till att just du får denna uppdatering är att vi i förberedelsearbetet har identifierat ditt företag eller din organisation som en aktör som på något sätt har eller kan tänkas få ett intresse av en kommande satsning på havsbaserad vindkraft i Sverige. Vi är därför mycket intresserade av att få in dina och ditt företags eller din organisations synpunkter. Som ett led i vårt arbete har vi därför tagit fram en enkät som vi vore tacksamma om du tar dig tid att besvara. Svaren från enkäten kommer att ligga till grund för hur vi går vidare med agendan. Att samlas kring en agenda är ett första steg mot att eventuellt kunna utarbeta ett program som har möjlighet att få offentligt stöd. Det betyder i så fall att företag kan söka statlig medfinansiering för forskning- och innovationsprojekt som kan leda till nya produkter, tjänster och affärsmodeller.

Syftet är med andra ord att stärka svensk industri att kunna bli ännu mer konkurrenskraftig och framgångsrik inom området havsbaserad vindkraft och havsbaserade elnät.

Du finner en länk till vår enkät här samt på projektets hemsida

Vi kommer också att anordna ett antal workshops/diskussionsforum där du som företagare har möjlighet att diskutera affärspotential eller lyfta fram branschens behov för att lyckas inom området. Passa på att nyttja tillfället till att få din röst hörd genom vårt agendaarbete.

Kommande workshops så här långt är:   28 april i Stockholm
29 april i Göteborg
6 maj i Ronneby

Särskild inbjudan kommer att skickas ut.

Mer information om våra workshops och andra kommande aktiviteter kommer inom kort på projektets hemsida samt på OffshoreVästs hemsida                                                  

Och slutligen: Glöm inte att besvara vår enkät, den är grunden för att vi skall kunna göra ett bra arbete och beskriva industrins behov och potential på ett så korrekt sätt som möjligt.

Du kan även kontakta oss direkt via mail eller telefon med åsikter och tankar kring framtiden för innovationsområdet havsbaserad vindkraft och havsbaserade elnät.

För dig som vill veta mer om vad en strategisk innovationsagenda är rekommenderas följande länk till Energimyndighetens hemsida

Du får gärna vidarebefordra detta mail till andra i branschen som du tror skulle ha nytta och intresse att känna till om vårt arbete.

 

Bästa hälsningar

Stefan Ivarsson, Scandinavian Wind, för projektgruppen

Tel: +46 706 91 05 50 eller e-post: stefan.ivarsson@scandinavianwind.com 

 

 Vindenergitillhavs.se |  Vill du inte ha några ytterligare uppdateringar från projektet via mail klicka här