Detta meddelande skickas till OffshoreVästs medlemmar och intressenter. Ser mailet konstigt ut? Klicka här

 
 

 
Bra diskussioner med företagen

Vi har nu kommit en bit på väg i vårt arbete med att ta fram en innovationsagenda för området havsbaserad vindkraft samt havsbaserade elnät. Ett initiativ som startades i slutet av förra året inom företagskonsortiet Offshoreväst och nu har övergått i ett projekt som från april också stöds av Energimyndigheten.

Rivstart med intervjuer
Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till de företag som redan nu ställt upp på vårt arbete genom att delta i intervjuer, workshops eller svarat på vår enkät. Arbetet rivstartade med att vi har intervjuat ett antal företag med verksamhet inom havsbaserad vindkraft för att få deras syn på vad företagen gör i dag, i Sverige eller utomlands? Hur de arbetar med innovationer samt hur de ser på möjligheten att göra affärer på en eventuellt kommande marknad för havsbaserad vindkraft i Sverige? Allt utifrån våra kärnfrågeställningar vad tänker, vill och kan företagen göra inom området havsbaserad vindkraftsproduktion och transmission i dag och i framtiden.

Workshops runt om i landet
Parallellt har vi genomfört tre workshops på olika platser i landet där vi med företagens hjälp lyft blicken 10-15 år fram i tiden och diskuterat var vi skulle kunna befinna oss år 2030. I dessa diskussionsforum har branschen samlats kring frågeställningar som handlat om hur vi med innovation kan nå en omfattande kostnadsreduktion för elektricitet som är producerad till havs, ett ökat svenskt innehåll i utbyggnaden samt hur vi kan utnyttja en växande hemmamarknad för att öka vår export av både elenergi, varor och tjänster fram till år 2030.

Under arbetet med både intervjuer och workshops har det blivit tydlig för oss i projektgruppen att det finns ett stort intresse och engagemang för dessa frågor och att det är många företag som tror och hoppas på havsbaserad vind som ett kommande fokusområde både för en framtida elförsörjning men minst lika mycket för att skapa en växande industri och nya regionala arbetstillfällen både inom tillverkning och tjänsteproduktion.

Inte för sent att delta
Du som inte har haft möjlighet att delta i arbetet så här långt är fortfarande välkommen att lämna dina synpunkter inför det fortsatta arbetet. Det enklaste sättet är att fylla i vår enkät med frågor. Du finner en länk till vår enkät 
här samt på vår egen hemsida.

Har du mer att bidra med än vad som ryms i enkätens begränsade format får du gärna kontakta oss i projektgruppen för en utökad diskussion eller en intervju.

Nästa träff den 16 juni
Du kan dessutom boka in den 16 juni i din kalender redan nu. Då kommer vi att samla branschen i Stockholm för att presentera resultatet av vårt arbete så här långt. Under dagen kommer några av de företag som i dag är verksamma inom området att presentera sina planer och tankar om framtiden för havsbaserad vindkraft för oss. En särskild inbjudan kommer att skickas ut inom kort.

Mer information om våra kommande aktiviteter finner du på vår hemsida!

Vindkraftsforskning i fokus 2015
Vi vill även passa på att tipsa om en kommande konferens med fokus på forskning och innovation inom området vindkraft. Den 6-7 oktober är det dags för Vindkraftsforskning i fokus i Uppsala. Temat för konferensen är morgondagens forskningsutmaningar för vindkraft från ett internationellt till ett nationellt perspektiv. Dessutom blir det presentationer från forskningsprogrammen inom vindkraft i Sverige. Mer information om konferensen kommer att kontinuerligt läggas upp på konferensens webbplats.

Till sist  
Och slutligen: Glöm inte att besvara vår
enkät, den är grunden för att vi skall kunna göra ett bra arbete och beskriva industrins behov och potential på ett så korrekt sätt som möjligt.
Du kan även kontakta oss direkt via mail eller telefon med åsikter och tankar kring framtiden för innovationsområdet havsbaserad vindkraft och havsbaserade elnät.

Du får gärna vidarebefordra detta mail till andra i branschen som du tror skulle ha nytta och intresse att känna till om vårt arbete.

Bästa hälsningar
Stefan Ivarsson, Scandinavian Wind, för projektgruppen
Tel:
+46 706 91 05 50

Tillsammans med branschföretag, akademi, institut och andra intresserade startar vi nu ett strategiskt agendaarbete. Syftet är att få en gemensam plan för hur vi vill att svensk utveckling inom havsbaserad produktion och transmission inom vindkraftområdet skall se ut i framtiden.


vindenergitillhavs.se | offshorevast@offshorevast.com | Avanmäla