Detta meddelande skickas till OffshoreVästs medlemmar och intressenter. Ser mailet konstigt ut? Klicka här

 
 

 

 

Nyheter läggs ut löpande på hemsidan

Gå gärna in där och läs mer om:

Agendaarbetet

Påverkansplattform för förnybar energi till havs

Stefan Ivarsson anställs på SP inom vindenergi

För projektgruppen

Med vänliga hälsningar
Kerstin Hindrum
Tel 010-516 65 86

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 vindenergitillhavs.se | offshorevast@offshorevast.com | Avanmäla