Visa webbversion | Besök vår hemsida
Nyhetsbrev från BELIVS

Du har nu fått det första nyhetsbrevet som BELIVS skickar ut. Vi vill gärna att du sprider detta nyhetsbrev vidare i dina nätverk och att informationen sprids om att man nu kan anmäla sig till BELIVS nyhetsbrev via BELIVS webbplats.

Trevlig läsning!
önskar
BELIVS Innovationskluster - Mötesplats och nätverk för verkligt förbättrad och ökad energieffektivisering i livsmedelslokaler

   
Inbjudan till Informationsmöte med BELIVS Innovationskluster

Tisdagen den 9 februari kommer BELIVS Innovationskluster anordna ett gemensamt informationsmöte för medlemmar och övriga aktörer – som vill vara med och stödja och medverka tillsammans med oss i klustret.

Kort agenda:

  • Bakgrund och inledning
  • Information om BELIVS Innovationskluster
  • Medlem i BELIVS Innovationskluster
  • Vad vill vi uppnå och hur kommer vi dit?
  • Tidplan, Ekonomi
  • Att söka projekt med BELIVS
  • Avslut och summering
  • Mingel

Datum: 9 februari 2016

Tid: Kl 13.00-16.00 med efterföljande mingel

Plats: Stockholm, Drottning Kristinas väg 45.
Kommunala färdmedel – T-bana, röd linje mot Mörby C, kliv av vid Tekniska Högskolan och gå Drottning Kristinas väg till nr 45 (ca 450 m) "SP Kemi, Material och Ytor".

Anmäl dig via anmälningsformulär på BELIVS webbplats. OBS! Begränsat antal platser. Anmälan senast 2 februari.

Läs mer >
     
  I samband med detta informationsmöte anordnar BELIVS även ett seminarium med temat "Plugin-möbler" och projektutvecklingsmöte den 10 februari, så glöm inte att anmäla dig även till seminariet och projektutvecklingsmötet som har en separat anmälan. Läs mer här.  
   
Filmklipp från utbildningen Den energikloka livsmedelsbutiken

Nu kan du få ta del från av tre olika kapitel (med korta informativa filmklipp och tydliga schematiska förklaringar) från utbildningen Den energikloka livsmedelsbutiken direkt på BELIVS webbplats.

Läs mer >
   
Miljoner till energisnåla matbutiker

Energimyndigheten satsar nu tillsammans med branschen ännu mer på att göra landets livsmedelsbutiker energisnålare och mindre klimatpåverkande. BELIVS Innovationskluster, som samlar forskare, butiker och tillverkare av kylutrustning, får 5 Mkr för att fortsätta jobba flera år framåt.

– I det fortsatta arbetet ser vi fram emot att fler kommer samverka med oss, säger Pontus Cerin, handläggare på Energimyndigheten.

– Vi är jätteglada för stödet. Många butiker, restauranger och kök i Sverige har genomfört åtgärder för att öka energieffektivisering för energi, men det finns mycket att göra framöver, säger Ulla Lindberg, expert på livsmedelskyla på SP och koordinator av BELIVS-nätverket.

Konkreta åtgärder som dörrar och lock på kyldiskar i kombination med andra åtgärder som rör kylsystem, värmeåtervinning och bättre underhåll kan spara mycket energi.

– Inom BELIVS studerar vi nya lösningar och utvärderar hur effektiva de kan vara. För butikerna har försäljningen högsta prioritet och energieffektiviseringen får inte påverka kundernas köpbeteende, säger Ulla.

Ett lyckat projekt har genomförts i ICAs City livsmedelsbutik i Knalleland i Borås. Där har den gamla mejeriavdelningen med öppna kyldiskar byggts om. Tack vare detta har energianvändningen för mejeriavdelningen minskat med 75 procent.

Sedan december 2011 drivs BELIVS, Beställargrupp för livsmedelslokaler. Det är ett flerårigt projekt där en rad olika företag i livsmedelsbranschen deltar. Alla är välkomna att ge förslag och komma in med projekt som knyter an till BELIVS Innovationskluster. Bakom satsningen står Energimyndigheten tillsammans med branschen. Syftet är att minska energianvändningen i landets butiker och livsmedelslokaler samt att öka beställarkompetensen för branschen. Läs mer på webbplatsen belivs.se

Läs mer >
   
 
 
Dela på:
Klicka för att dela på Facebook Facebook   Kontakta oss
Klicka för att dela på Twitter Twitter   Avregistrera dig
Klicka för att dela på LinkedIn LinkedIn
 
BELIVS Innovationskluster