Visa webbversion | Besök vår hemsida
Nyhetsbrev från BELIVS

Den 7-8 februari hade BELIVS möte med medlemmar och beställargrupp i Malmö med E.ON som värd. Den första dagen presenterades pågående BELIVS-projekt och Energimyndigheten informerade om sin utlysning ”Resurs- och energieffektiva byggnader” samt om sin satsning på Innovationskluster och forskningsprogram. Andra dagen hölls seminarium och projektutvecklingsmöte med temat Energiöverenskommelse. Mötet var välbesökt och mycket uppskattat - och vi publicerar därför artiklar som har koppling till detta möte i detta nyhetsbrev.

Vi vill gärna att du sprider detta nyhetsbrev vidare i dina nätverk och att informationen sprids om att man nu kan anmäla sig till BELIVS nyhetsbrev via BELIVS webbplats.

Trevlig läsning!
önskar
BELIVS Innovationskluster - Mötesplats och nätverk för verkligt förbättrad och ökad energieffektivisering i livsmedelslokaler

   

Vikten av att skapa relevanta energiöverenskommelser

Harry Swartz bloggar på BELIVS-bloggen om att när man ska skapa en relevant energiöverenskommelse så krävs det mycket engagemang av både hyresgäst och fastighetsägare. Det är viktigt att parterna ser en ekonomisk vinst och/eller att projektet löser ett specifikt problem.

Läs mer >
   

UTLYSNING: Resurs- och energieffektiva byggnader

Sök medel via Energimyndighetens utlysning som är öppen t.o.m. 27 mars 2017. I denna utlysning efterfrågas särskilt ansökningar från innovationskluster. Var tydlig i din ansökan att den har koppling till BELIVS Innovationskluster.

Läs mer om hur du går tillväga för att skapa ett projekt eller förstudie som har koppling till BELIVS Innovationskluster >
 
Läs mer om Energimyndighetens utlysning >
   

Certifierade energikonsulter för livsmedelsbutiker

Det finns en mycket stor potential att spara energi i butiker. Dagens genomsnittsbutik kan minska sin energianvändning med en tredjedel. Idag kan man ta hjälp av energikonsulter, men hur vet handlaren om energikonsulten kan helheten kring alla de energikrävande installationer som finns i butiken?

Läs mer >
   
 
 
Dela på:
Klicka för att dela på Facebook Facebook   Kontakta oss
Klicka för att dela på Twitter Twitter   Avregistrera dig
Klicka för att dela på LinkedIn LinkedIn
 

BELIVS Innovationskluster