Ansök om personcertifiering


Läs igenom all information noggrant och fyll i nedanstående korrekt!
 

Om du kommer på att någon uppgift varit felaktig efter du skickat in ansökan korrigerar du genom att använda formuläret "Uppgiftsändring". Skicka inte in flera ansökningar för att korrigera något som blivit fel!

Fält markerade med * är obligatoriska.

*Jag har läst och förstått kraven   som ställs för att bli certifierad        
*Jag har läst och förstått  villkoren som gäller                               
*Jag har läst och förstått informationen om ansökan                     
 
*Min ansökan gäller        

*Jag söker certifiering     

*Jag söker nivå             
 
Vid byte av certifieringsorgan, ange vilket du byter från 
Vid byte av certifieringsorgan, ange certifikatsnummer
 
Tidigare certifikat hos RISE Certifiering (fd SP Certifiering)  
Om Ja, ange nr
 

*Önskar bevis som plastkort   

Detta är ett kort i körkortsstorlek att ha i plånboken. (För ersättningskort utgår en administrativ avgift om 200 kronor)
         

*Önskar ett pappersdiplom    

Detta är ett pappersdiplom att ha på väggen giltigt ett år i taget. (Du har alltid tillgång till digitala signerade kopior via kundwebben)
     

Fakturaadress samma som företagets  

      Personuppgifter   Företagsuppgifter Fakturauppgifter

*Förnamn:

 

Företag:

*Efternamn:

 

Adress:

 *Personnr:

 

Postnr:

*Adress:

 

Ort:

*Postnr:

 

Tfn nr:

*Ort:

 

Mobil nr:

*Tfn nr:

 

Fax nr:

*Mobil nr:

 

E-post:

Fax nr:

 

Hemsida:

*E-post:


Ange en e-postadress där vi alltid kan nå dig. Har du ingen privat e-post du alltid läser ange den till ditt arbete!

Fakturakod/Referens:
(Om företaget kräver det)

 Org nr:
(Till ditt företag)

*Län:


Certifikat

Eftersom alla handlingar och all ärendehantering finns under ditt konto på Kundwebben kan du när som helst,
från vilken dator/smartphone som helst, nå och skriva ut eller visa certifikatet. Tillsammans med beviset i
körkortsformat behöver du inte längre certifikat i pappersform.

Personuppgifter
För att vi ska kunna hantera din ansökan och uppfylla vårt åtagande gentemot dig krävs att du aktivt godkänner
hanteringen av ärendet i enlighet med (GDPR, The General Data Protection Regulation).
Frågor om hanteringen kan ni ställa till personcertifieringen på e-post fragor.person@ri.se eller telefon
 010-516 63 03.
För mer information går ni till
Datainspektionens sida om GDPR.
*Jag godkänner härmed att mina uppgifter hanteras enligt ovan 

Publicering

Certifierade personers kontakt- och certifikatsuppgifter publiceras på RISE Certifierings hemsida.
För ackrediterade certifieringar publiceras
 samma uppgifter även hos Boverket.
*Jag godkänner härmed att mina uppgifter publiceras 

Övriga villkor
Handläggningen av din ansökan sker mot fast avgift (kontakta oss för prisuppgift) och den innefattar registrering, handläggning med kontroll av dokument och referenser samt certifiering om du uppfyller kraven.
Du är efter certifiering skyldig att årligen rapportera fortbildning och verksamhet till certifieringsorganet för registrering och granskning. För detta tas en avgift ut.
*Jag ansöker härmed om certifiering och intygar att ovanstående information är korrekt  

Genom att markera detta och aktivt skicka in ansökan nedan accepterar du våra villkor.
Om du ångrar dig eller på annat sätt anser detta felaktigt ska du omedelbart vid erhållande av orderbekräftelsen skriftligen kontakta oss och meddela detta.

Detta är en bindande ansökan som är avgiftsbelagd enligt fast prislista.
För information om priser kontakta RISE Certifiering via e-post fragor.person@ri.se eller telefon 010-516 63 00.
När du skickar in denna ansökan genom att fullfölja enligt nedan kommer du att få en faktura vilken gäller handläggningen av ärendet.

Eftersom detta är ett bindande inköp måste du ha fyllt 18 år. Om du inte har rätt ålder inne ber vi dig avbryta beställningen omedelbart.


 
Skriv in texten här under i rutan nedan, tänk på att det är skillnad på stora och små bokstäver.
Klicka därefter på "Skicka ansökan
"