Möjligheter med mångfald i livsmedelsindustrin

Anmälan till seminarium 14 november 2016 kl. 12.00-16.30 i SPs lokaler på Frans Perssons väg 6, Göteborg.

     
   Namn*:  
   Organisation/företag*:  
   E-post*:  
   Telefon*:  
   Jag vill ha lunch*:   Ja, jag vill ha lunch kl 12.00     
 
Nej, jag kommer till kl 13.00
   Ev. födoämnesallergi:  
   Övrigt: