Pressmeddelande

2014-01-31
Ansvarig: Stefan Gustavsson Ledell, verksamhetsledare LIGHTer

   
         
   Nu erbjuder den branschöverskridande lättviktsarenan LIGHTer den första möjligheten för företag, forskningsinstitut och akademi att söka finansiering för utveckling av lättviktskomponenter inom Sveriges tillverkningsindustri.

Den första utlysningen omfattar 24 miljoner kronor för industriförankrade utvecklingsprojekt. Den ryms inom den nya miljardsatsningen på Strategiska innovationsområden som initierats av innovationsmyndigheten VINNOVA, Energimyndigheten och forskningsrådet Formas.

Lättvikt är ett av Sveriges fem i dagsläget prioriterade innovationsområden och över 100 organisationer med koppling till tillverkningsindustrin har slutit upp bakom LIGHTers lättviktsagenda för att lyfta svensk konkurrenskraft.
Målet är att utveckla teknologier och miljöer för växande kompetens inom lättvikt. Lättare komponenter spelar en helt avgörande roll för ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan, vilket i sin tur är en förutsättning för ökad tillväxt i en värld som ställer allt högre krav.

Henrik Runnemalm, Forskningschef på GKN Aerospace och ordförande i LIGHTers styrelse, ser fram emot resultaten av den breda samverkan.

 – Vi har nyligen introducerat LIGHTers medlemsprogram och vi känner ett stort stöd från industri och myndigheter. Jag har relativt lång erfarenhet av samverkan i nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt och min slutsats är att samverkan mellan akademi, institut och företag är den bästa modellen för att ta fram konkurrenskraftig teknologi. Tillsammans
kan vi verkligen göra skillnad, säger Henrik Runnemalm.

LIGHTers utlysning är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för
lättvikt och senast den 31 mars 2014 har företag, forskningsinstitut och
akademi möjlighet att söka finansiering till utvecklingsprojekt som bidrar
till programmets långsiktiga mål.

För mer information:
Stefan Gustavsson Ledell, verksamhetsledare LIGHTer, Tfn 036-30 12 04
Henrik Runnemalm, forskningschef GKN Aerospace Engine Systems, Tfn 0520-29 23 52

LIGHTer – en nationell branschöverskridande lättviktsarena | www.lighterarena.se | info@lighterarena.se

   
   
   
   

Till hemsidan Kontakta oss Avanmälan